PROF. DR. UĞUR TÜRE
Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, İstanbul
Tetkik Gönderme Formu
Lütfen zorunlu alanları eksiksiz doldurunuz.
Başvuru Tipi? *
Hasta Bilgileri
Tetkik Yükle (MR-BT-ANJIO) *
Tetkik Raporlarını Yükle ( Epikiriz - Patoloji )
Geçirdiğiniz ameliyat var mı? *
Kemoterapi aldınız mı? *
Radyoterapi aldınız mı? *
Varsa/Kullandığınız ilaçları yazınız
Şikayetiniz nedir ? *
Doktora danışmak istedikleriniz.